Home »

Sep 15, 2014

Syarat anak dan ibu susuan


Bagaimanakah syarat menjadikan anak susuan itu mahram dengan ibu susuannya?

Rukun penyusuan dan syaratnya yang menyebabkan seorang anak itu disabitkan sebagai anak susuan dan menjadi mahram kepada perempuan yang menyusukannya ada tiga perkara iaitu:-

1. Al-Murdhi' iaitu perempuan yang menyusukan. Disyaratkan orang yang menyusukan itu perempuan yang hidup dan telah mencapai usia sembilan tahun.

2. Ar-Radhi' iaitu anak yang disusukan. Disyaratkan anak itu hidup dan umurnya tidak melebihi dua tahun sekalipun lebihnya itu pada kadar sehari. Jika kanak-kanak yang disusukan itu sudah melebihi umurnya daripada dua tahun, maka anak tersebut tidak lagi boleh disabitkan sebagai anak susuan.

3. Al-Laban iaitu air susu perempuan. Disyaratkan air susu itu sampai masuk ke perut bayi yang disusukan sehingga ia boleh menyebabkan pertumbuhan badan anak tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud "Tidak menjadi mahram daripada susuan melainkan apa yang menumbuhkan daging dan menguatkan tulang" (Hadis riwayat Ahmad)

Disyaratkan juga had penyusuan itu tidak kurang daripada lima kali dalam waktu yang berasingan dengan kadar penyusuan mengikut kebiasaan. (Surah Al-Baqarah:233)

Perkongsian ilmu tanpa batasan
Ida Kamilia Mudzakir

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...